Liczba odwiedzin strony: 21650 Osób na stronie: 1
 

Advice Kancelaria radców prawnych
Kluska A., Kołodziejczyk A.

 
 
Advice Kancelaria radców prawnych
Kluska A., Kołodziejczyk A.
 
al. Grunwaldzka 57 lok. 8
80-169 Gdańsk
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 115 poz. 961 - Zm.: ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
USTAWA z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 31: a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1.  Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Agencji z tytułu...
Monitor Polski 2008 Nr 15 poz. 157 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2007 r. o nadaniu orderów (M.P. z dnia 19 lutego 2008 r.) Rej. 212/2007 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z...